Ochrona danych osobowych – wypełnienie obowiązku informacyjnego

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest P.P.H.U. "Delta" Dzięciołowski Sp. J., z siedzibą w Biczycach Dolnych, Biczyce Dolne 108, 33-395 Chełmiec, NIP: 734-001-66-99


W jakim celu przetwarzamy dane osobowe:
- w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy,
- w celach informacyjnych i marketingowych, wyłącznie na podstawie zgody zgodnie z treścią udzielonej zgody.
-  w celu ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi (zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz bezpieczeństwa technologicznego)
- w celu zatrudniania pracowników i prowadzenia procesów rekrutacji
 

Jak długo przetwarzamy dane osobowe:
-  W zależności od celu przetwarzania dane osobowe będą przechowywane
- przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
- na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa
- a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez osobę której dane dotyczą zgody.
 

Komu powierzamy i udostępniamy dane osobowe:
Pozyskanych danych osobowych nie udostępniamy i nie przekazujemy innym podmiotom. W szczególnych przypadkach (wykroczenia lub przestępstwa) dane z monitoringu wizyjnego mogą być udostępnione organom ścigania.

Dane osobowe możemy powierzyć do przetwarzania w naszym imieniu podmiotom realizującym dla nas usługi wspierające np. podwykonawstwo, hostowane strony internetowej, wysyłka newslettera, świadczenie usług księgowych, obsługa serwisowa naszych systemów informatycznych
 

Prawa które przysługują osobie której dane przetwarzamy:
Osoba fizyczna ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 

Osoba fizyczna ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).

telefon
018 444 31 00
fax
018 477 87 70
e-mail:
biuro@delta-co.pl
 
 

DELTA - Strona główna - O firmie - Oferta - Kontakt - Dojazd - Polityka prywatności

baterie i armatura, podzespoły do zamkniętych instalaci, klimatyzatory, pompy z przyszłością,
kotły, termofory, grzejniki

ZOOM - ipolska.info